• Kompletní řešení pro developery
 • 100% dohled nad makléři a RK
 • CRM systém pro správu úkolů a klientů
 • Vyhodnocování prodeje v reálné čase dle mnoha parametrů
 • Tvorba dokumentů “na kliknutí”
 • Napojení na realitní servery a vlastní www prezentaci
 • Netreal je partnerem Vašeho businessu
 • Demoverze zdarma (nastavíme pro Váš projekt)
Free demo

Moderní doba vyžaduje efektivní řešení procesů -díky systému Netreal se stane administrativa Vašeho projektu konkurenční výhodou na trhu.

Minimalizuje administrativní zátěž a zvyšuje efektivitu Vaší společnosti. Celý proces prodeje projektu zvládá prodejce a přitom máte veškeré potřebné informace stále k dispozici.

Díky rozsáhlému systému práv je možné nastavit každému uživateli individuální oprávnění k jednotlivý modulům a to i do úrovně zda smí položku pouze vidět, či editovat.

Proces prodeje - co vše řeší Netreal “na kliknutí”

Obecné funkce:

Funkčnost z pohledu firemní hierarchie

1. Role prodejce:

2. Role manažer prodeje:

 • Statistiky prodeje dle projektů, prodejců
 • přehled o ekonomice projektu
 • správa uživatelů, nastavování práv
 • správa cenových map
 • správa úhrad, doplatků a nedoplatků - CASH FLOW
 • správa obchodních případů
 • Vyhodnocování úspěšnosti projektu s ohledem na slevy

3. Role Ekonom

 • nahlížení do obchodních případů
 • Přehled očekávaného inkasa
 • přehled doplatků a nedoplatků
 • Výpočet konečné kupní ceny dle prohlášení vlastníka i s ohledem na více sazeb DPH
 • přístupy do smluvní dokumentace a platebních kalendářů

4. Role Projektový manažer

 • Modul pro rozpočet nákladů a výnosů projektu
 • zohlednění provedených slev v ekonomice projektu
 • sjednocení informací mezi prodejem a projektovým managementem

5. Role právník

 • správa a editace vzorů smluv
 • přístup do obchodních případů a editace klientských smluv
 • evidence změn ve smlouvách

Moderní doba vyžaduje efektivní řešení procesů -díky systému Netreal se stane administrativa Vašeho projektu konkurenční výhodou na trhu.

Minimalizuje administrativní zátěž a zvyšuje efektivitu Vaší společnosti. Celý proces prodeje projektu zvládá prodejce a přitom máte veškeré potřebné informace stále k dispozici.

Díky rozsáhlému systému práv je možné nastavit každému uživateli individuální oprávnění k jednotlivý modulům a to i do úrovně zda smí položku pouze vidět, či editovat.

Popis uživatelského procesu z pohledu prodejce

Rezervace

Poté, co zákazník vybere jeden z bytů v nabídce, může již prodejce vytvořit obchodní případ (OP). u jednotky klikne na “rezervovat” a spustí průvodce obchodní případem. Vyplní údaje o klientovi, potvrdí a tím je OP založen. Nyní je ve stavu “nezávazná rezervace”, tudíž s jednotkou lze volně pracovat. Je možné nastavit povolené slevy, přidat další jednotku (sklep, garáž) nebo OP nechat v tomto stavu.

Rezervační smlouva

Nyní již lze vygenerovat rezervační smlouvu v záložce dokumenty. Vybere druh smlouvy (může být více variant), vyplní okna s unikátními údaji a poté již může smlouvu vytisknout a předložit k prodeji. Celý tento proces nezabere více jak 2 minuty. Sytém umožňuje i vygenerovat doklad o úhradě zálohy a dodatky ke smlouvě. Poté pouze prodejce přepíná stavy smluv podle skutečného stavu na “nedoplacená rezervace”, “zaplacená rezervace” apod.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Další zásadní krok nastává při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní (při zahájení stavby). Nejprve prodejce vygeneruje platební kalendář z předem definovaných vzorů, kde může přidávat a editovat splátky. Tím vznikne seznam předepsaných úhrad. Poté vygeneruje smlouvu k podpisu a může přepnout stav OP dále na “ nepodepsaná SoSBK”, “podepsaná SoSBK”. V základním modulu správy OP pak prodejce přidává úhrady platebního kalendáře. Na prodlení platby je prodejce upozorněn systémem (e-mail, systémové hlášky).

Kupní smlouva, výpočet konečné kupní ceny

Poslední, nejzásadnější krok, nastává po zapsání prohlášení vlastníka a ukončení prodeje jednotky. Po kontrole všech úhrad dle platebního kalendáře v modulu “výpočet kupní ceny” dojde k finálovému výpočtu konečné ceny, kde systém zohlední skutečnou výměru jednotky, cenu pozemku pod budovou a okolo budovy, sazby DPH (a to i případné legislativní úpravy), penále z prodlení a vypočítá konečný doplatek. Poté již lze vygenerovat konečné znění kupní smlouvy s veškerými údaji, návrh na vklad a v tiskové sestavě vytisknout i další potřebné přílohy ke smlouvě.

Moderní doba vyžaduje efektivní řešení procesů -díky systému Netreal se stane administrativa Vašeho projektu konkurenční výhodou na trhu.

Minimalizuje administrativní zátěž a zvyšuje efektivitu Vaší společnosti. Celý proces prodeje projektu zvládá prodejce a přitom máte veškeré potřebné informace stále k dispozici.

Díky rozsáhlému systému práv je možné nastavit každému uživateli individuální oprávnění k jednotlivý modulům a to i do úrovně zda smí položku pouze vidět, či editovat.

Popis uživatelských funkcí z pohledu managementu

Nastavení prodeje

Před samotným spuštěním prodeje projektu je potřeba provést nastavení projektu, které má obvykle na starosti vedoucí prodeje. Jednoduché ovládání umožňuje nastavit základní parametry, jako například platební podmínky, ekonomiku projektu, údaje do smluv a mnoho dalších. Dále se do systému importuje cenová mapa s veškerými údaji a dle potřeb nastavit cenové hladiny (slevy a zdražení). Modul “cenové hladiny” víceúrovňový slevový nástroj, který umožní nastavit koncové prodejní ceny od konkrétní jednotky, přes druhy jednotek až po celý projekt. Je také možnost nastavit slevy na dané období, a všechny tyto ceny se importují na realitní servery dle potřeby. Tento modul dále umožňuje nastavit výši povolené slevy i pro jednotlivé uživatele, takže je cenová politika developera stále pod kontrolou.

Administátor dále nastaví přístupy a práva pro uživatele, či skupiny tak, aby si jednotlivý prodejci a RK neviděli vzájemně do detailu OP. Lze nastavit oprávnění pro každý úkon, který prodejce smí v systému provést (např. editaci smlouvy, storno, odebrání jednotky, změna ceny a mnoho dalšího). Veškerá činnost uživatele v systému je evidována a v modulu “systémová historie”.

Management developera pak mák dispozici další moduly, které mu umožňují “na kliknutí” vidět všechny důležité údaje o stavu projektu, například statistické či ekonomické výstupy.

Statistiky

Tento modul nabízí mnoho pohledů na vývoj prodeje projektu. Nabízí informace o prodejních událostech ve vybraném období, informace o celém stavu projektu, údaje o vyprodanosti dle %, Kč, m2. Informuje Vás o výkonnosti jednotlivých prodejců a realitních kanceláří prodávajících projekt. Díky rozsáhlé DB, která se z prodeje vytváří je možné dále statistiky individuálně upravovat “na míru”.

Ekonomické výstupy

Pro úspěšné vedení projektu je nutné znát tok peněz. Netreal nabízí kompletní přehled očekáváného inkasa a cash flow. Parametrické filtry umožňují třídění dle projektu, data, klienta. Ke každé položce je možné přidávat informace o vývoji platby (schvalování hypotéky, notářská úschova apod..) a vlastní poznámky.

V Netrealu můžete také využít bankovní statistiku, kde porovnáváte vývoj skutečných prodejních cen, výši úvěru a jeho čerpání proti predikované ziskovosti projektu. Tímto máte neustále 100% dohled nad riziky spojenými se slevami a můžete tak lépe řídit další strategii prodeje.

 

To vše máte “na kliknutí”, online v reálném čase.